Прейскурант цен на оказание медицинских услуг на платной основе в ГБУЗ "Пономаревская РБ"

 

     Прейскурант цен 

                                                    

                                                                                                                    2017 08 30 160550  

  Изменение №1 от 11.01.2019                              Изменение №2 от 15.09.2020                   Изменение №3 от 19.10.2020

                 2017 08 30 160550                                                                     2017 08 30 160550                                                             2017 08 30 160550

 

 

Изменение №4 от 27.11.2020                                 Изменение №5 от 23.03.2021 

                   2017 08 30 160550                                                                   2017 08 30 160550

 

 

 

 

Печать E-mail